Kudłaty

29 tekstów – auto­rem jest Kudłaty.

His­to­rii nasze­go życia, nie da się spi­sać ołówkiem. 

aforyzm • 28 stycznia 2015, 20:03

...i nag­le ucichła, jak­by ktoś ja odłączył od prądu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 stycznia 2014, 17:00

Może i ręce mam od­mrożone, ale ser­ce wciąż gorące 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 stycznia 2014, 23:22

Dwudziesta pierwsza dwadzieścia i dziewięć

Małe włas­ne wiezienie
Jak pus­te pu­dełko od zapałek
cho­wasz w nim każde prze­winienie
zarówno to duże jak i małe
Nig­dy nie wiesz co i kiedy cie zaskoczy
Kiedy z bólu zam­kniesz znużone oczy
Cierpienie
Cier­pienie pętle na gar­dle ci za­ciśnie i ...
zawiśniesz 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 stycznia 2013, 00:02

(P)Osioł

Umierasz człowieku !
Umierasz!
Umierasz miernoto!
Niewol­ni­ku włas­nych idei
Zdychasz w smrodzie, który sam zrobiłeś
Czujesz?!
Czu­jesz to?!
Tak
Leżysz i załat­wiasz się pod siebie
W wyści­gu szczurów
W wal­ce o naj­wyższy stołek połamałeś nogi
Nie krzycz!
Zam­knij się!
I tak nikt ci nie pomoże
Bo ni­by kto chce po­magać zdrajcom?
Kto wy­ciągnie ręce do swe­go oprawcy?
Zgnij tu­taj, we włas­nych odchodach
Al­bo nie, pełznij do kum­pli u steru
Niech te­raz ci po­mogą, łaskawcy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 stycznia 2013, 13:41

Druga Dwadzieścia i Sześć

Gdy­bym cie zniena­widził byłoby mi łatwiej
A tak się męczę, jak z kleszczem
Który wbił się w skórę i ciało dręczy bólem
Ścier­wo cho­roby roznosi
Trze­ba to wyr­wać, żeby nie rosło
I tak ko­lej­ne przyj­dzie z wiosną 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 stycznia 2013, 04:29

Nie zlik­wi­dujesz gorzkiego sma­ku przeszłości przesładzając teraźniejszość. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 października 2012, 03:52

Pakt O Nieagresji

zaw­rzyj­my pakt o nieagresji
spi­sany od­dechem stróżką alkoholu
zaw­rzyj­my pakt
żeby już nie wal­czyć ze sobą
pakt
po­rozu­mienie dwóch wal­czących lwów
które chcą pożreć swe ciepłe, bijące jeszcze serca
zaw­rzyj­my pakt
żeby żyć obok siebie, ze sobą
nie burzmy już krwi w pos­kręca­nych żyłach
us­pokójmy się
ciepłem naszych ramion 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2012, 15:08

To, że widzisz metę nie oz­nacza, iż nad­szedł kres twej drogi 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 stycznia 2012, 20:30

Umarłem sam w sobie

Choć żyje, życie ze mnie uciekło
Choć ser­ce bi­je bic dla mnie przestało
Choć ciało jeszcze młode, dusza starą się wydaje
Umarłem sam w sobie
Umarłem choć ciało żywe i na­dal ruchliwe
Lecz dusza uciekła,udu­siła się pod skórą
Przez niez­go­de naszych ideałów, za­biłem swą dusze
Abyście wy mog­li sen spo­koj­ny mieć
Umarłem sam
Sam prze­ciw so­bie, nie dla siebie
Dla waszych ideałów, pi­niędzy, dla waszej woli
Ow­dziej­cie moją skórą i zo­baczcie jak się czuję 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 stycznia 2012, 02:37

Kudłaty

Raz Krzyk w złości, raz szept Miłości

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

28 stycznia 2015, 20:23Kudłaty sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni swoim kluczem są [...]

28 stycznia 2015, 20:20Kudłaty sko­men­to­wał tek­st Historii nasze­go życia, nie [...]

28 stycznia 2015, 20:09Kudłaty sko­men­to­wał tek­st Powiedziała, że wie­czność ra­zem [...]

28 stycznia 2015, 20:05Kudłaty sko­men­to­wał tek­st rany za­nikają ..lecz człowiek [...]

28 stycznia 2015, 20:03Kudłaty do­dał no­wy tek­st Historii nasze­go życia, nie [...]